Året der gik 2023

Vi skal skabe bedre muligheder for grøn omstilling af den danske varmeforsyning

I 2023 har vi hos METRO THERM arbejdet målrettet med lanceringen af en række innovative produktløsninger – både inden for varmepumper, fjernvarme og beholdere. Vi har også besluttet at sænke de vejledende priser på vores varmepumper. Og endeligt har vi undersøgt, hvordan innovative løsninger som termonet kan hjælpe med grøn varmeforsyning til områder uden adgang til fjernvarmenettet.

Med innovative produkter, reducerede priser, og alternative tilgange til grøn varmeforsyning, håber vi at have medvirket til at danskere i fremtiden lettere kan overgå til en grøn, energieffektiv og driftsøkonomisk mere rentabel varmekilde.

Fire terninger, hvor der står "2023/2024".

Året 2022 skulle blive husket for krig på europæisk kontinent, da Rusland den 24. februar gik ind i Ukraine. Krigen igangsatte en række massive handelssanktioner mod Rusland, der bl.a. medvirkede til at 90 % af den enorme olieimport til Europa blev stoppet fra den ene dag til den anden (Altinget). Også leverancer af rørført naturgas led et drastisk fald på hele 75 % siden krigens udbrud (Dansk Industri), og sanktionerne skabte grundlaget for den største globale energikrise i nyere tid (Dansk Industri).

Energikrisen kunne også mærkes i Danmark, hvor 380.000 husstande med gasfyr følte presset af en række massive prisstigninger (Det Europæiske Råd). Ser man bare isoleret på august måned 2022, lå gaspriserne på svimlende 28,25 kr/m3. Til sammenligning lå prisen i samme måned i 2021 på 6,13 kr/m3. Det er altså næsten en femdobling af gaspriserne på et år (DCC Energy).

Grobunden for grøn omstilling

De høje energipriser gav efterfølgende anledning til bekymring for forsyningssikkerheden i Europa (Det Europæiske Råd). Brugen af gas blev ikke længere set som en holdbar energiløsning, og andre metoder måtte til.

Her kom varmepumpeproducenter som METRO THERM for alvor i spil og salget af luft-vand varmepumper og jordvarmepumper steg markant. Også fjernvarmesektoren slog rekorder, hvor mere end 58.000 boliger fik fjernvarme – det højeste antal nye kunder i 30 år (Dansk Fjernvarme). Fra den ene dag til den anden var potentialet for den grønne omstilling altså historisk stort. Og både erhvervslivet og de politiske partier gik all-in for at skabe de nødvendige ændringer i energisektoren, så de 88.000 danskere fanget af høje gaspriser, kunne overgå til en økonomiske rentabel og grøn varmeløsning (Sydinvest).

Rettidigt omhu med METRO THERM

I 2023 led den grønne omstilling dog et knæk. Olie- og gaspriserne udlignede sig, hvorfor motivationen for en større grøn investering i en varmepumpe eller etableringen af fjernvarme forekom urentabel for mange.

Hos METRO THERM mener vi dog, det er vigtigt at udvise rettidigt omhu over for, hvad fremtiden kan bringe. De seneste år har nemlig demonstreret, at man aldrig kan være sikker på, hvornår den næste militære, klimakatastrofale, eller geopolitiske urolighed står for døren. Og de uroligheder kan vise sig at føre de samme konsekvenser for forsyningssikkerheden med sig, som vi var vidne til i 2022.

Derfor brugte vi hos METRO THERM 2023 på at skabe løsninger og tilbud, der skulle gøre det lettere for de mange olie- og gasfyrsejere at tilvælge en både klimavenlig, forsyningssikker og på sigt billigere varmeløsning.

Lavere priser

Ét af vores tiltag var at lave mærkbare reduktioner af vores vejledende priser på alle luft-vand varmepumper. Ved at sænke vores vejledende priser skulle det gerne betyde, at VVS-installatører i Danmark kan sælge vores produkter til en betydeligt mere fordelagtig pris. Du kan se vores sortiment af luft-vand varmepumper og deres nye vejledende priser lige her.

Fremtidens varmepumpe

I 2023 har vi også lanceret det, vi kalder ”fremtidens varmepumpe”, nemlig vores METRO Delta. Varmepumpen kan opvarme, producere varmt brugsvand og levere passiv køling til mindre boliger, og er ideel til konvertering fra gasfyr. Grunden til, at vi kalder den fremtidens varmepumpe, skyldes at den er særligt velegnet til sektorkobling med både PVT-paneler, termonet og jordvarme.

METRO Delta installeret i bryggers

METRO Delta

Væghængt væske-vand varmepumpe til mindre boliger

Brug solens varmestråler til varmt vand

Til dem, der gerne vil have et energieffektivt, grønt og driftsøknomisk supplement til deres varmtvandsproduktion, har vi i 2023 også lanceret er produkt til netop dette formål. Det har vi gjort med vores solvarmebeholder, Model 255. Model 255'eren er en innovativ tilføjelse til vores produktsortiment af varmtvandsbeholdere. Den er skræddersyet til at imødekomme behovene i moderne enfamilieshuse, og dens lancering markerer vores fortsatte engagement i at levere grønne og energieffektive løsninger.

Med to indbyggede varmespiraler muliggør beholderen optimal udnyttelse af solens varmestråler, hvilket ikke kun reducerer energiforbruget, men også skaber betydelige besparelser på el- og opvarmningsomkostninger. Fleksibiliteten i tilslutninger, herunder muligheden for supplerende opvarmning fra forskellige kilder, gør solvarmebeholderen til en alsidig og pålidelig løsning.

Læs mere om vores solvarmebeholder Model 255 lige her.

Stabil varmtvandsproduktion til din fjernvarme

Folk med fjernvarme skal heller ikke snydes for stabil og påIidelig varmtvandsproduktion. Derfor har vi i 2023 kunne løfte sløret for vores METRO ECO+, en imponerende videreudvikling af vores eksisterende METRO ECO-brugsvandsveksler. Skabt med fokus på at imødekomme behovene i 1-3 lejligheder, er METRO ECO+ designet til at levere en endnu mere effektiv og kraftfuld løsning til husholdninger med større behov for varmt brugsvand.

Den større brugsvandsveksler i METRO ECO+ gør den velegnet til situationer, hvor behovet for varmt brugsvand er betydeligt højere end hvad vores allerede effektive METRO ECO kan håndtere. Dette kan omfatte store familier, rummelige boliger, enheder med rainshower-brusehoveder eller behovet for at fylde større badekar.

METRO ECO+ bevarer pålideligheden og stabiliteten i brugsvandsproduktionen, der karakteriserer METRO ECO. Begge modeller sikrer, at brugsvandet konstant opretholder den ønskede temperatur, uanset varierende fremløbstemperatur og differenstryk i fjernvarmenettet. De opfylder ligeledes fjernvarmeværkernes krav om lavtemperaturdrift og lavt differenstryk.

Læs mere om vores METRO ECO+ lige her.

Innovative alternativer

Foruden udviklingen og lancering af en række nye produkter, har vi i 2023 også set på, hvordan alternative varmeforsyningssystemer kan medvirke til at flere kan foretage det nødvendige skift fra den sorte energi.

Hos METRO THERM er vi bl.a. klar over, at der findes steder i Danmark, hvor der hverken er adgang til fjernvarmenettet, og hvor etableringen af en individuel luft-vand varmepumpe med udedel ikke er mulig. Derfor har vi undersøgt brugen af termonet til disse områder.

Et termonet er et kollektivt varmeforsyningsnet, der ved hjælp af uisolerede rør i jorden kan give varme til flere boliger. De uisolerede rør er fyldt med vand med en gennemsnitstemperatur tær på jordtemperatur, der bliver fordelt ved hjælp af en cirkulationspumpe til flere boliger. Når det kølige vand ankommer til boligen, kan det fx tages imod af vores METRO Delta. Varmepumpen har nemlig en indbygget booster-funktion, der gør, at vandtemperaturen kan øges til de påkrævede 60 °C, så hver boligejer kan få både radiator- eller gulvvarme samt varmt brugsvand.

Cecilie Schlag fra METRO THERM

Termonet skal hjælpe i yderområderne

Hvad gør man, hvis man ønsker en klimavenlig, kollektiv og praktisk varmeløsning, men ikke har adgang til fjernvarmenettet?

Operative Product Supporter Cecilie Schlag mener, at løsningen kan findes i termonet.

Mindre usikkerhed med METRO THERM

Ved at skabe innovative produktløsninger, bidrage til forskningen i nye kollektive varmeforsyningssystemer og sænke priserne, håber vi, at vi kan medvirke til, at flere i fremtiden tilvælger en varmepumpe, fjernvarme eller beholderløsning fra METRO THERM. På den måde gør vi noget godt for klimaet. Og vi slipper for den nagende usikkerhed i forhold til, hvordan vores energiforsyning vil se ud i morgen.