Varmtvandsbeholdere blev til rugekasser

I slutningen af 40’erne startede METRO udviklingen og produktionen af de varmtvandsbeholdere, der med tiden skulle blive virksomhedens flagskib.

De første varmtvandsbeholder isolerede man med ekspanderet korksmuld. Ekspandering er varmebehandling ved høj temperatur, som renser korken for urenheder og diverse utøj.

På et tidspunkt var kunne man dog ikke skaffe ekspanderet korksmuld. Men eftersom efterspørgslen på varmtvandsbeholdere stadig var høj, og produktionen skulle holdes i gang, måtte man tænke lidt kreativt. Eftersom ekspanderet korksmuld fungerede glimrende, var rationalet, at almindeligt korksmuld måtte virke ligeså godt. Derfor indkøbte man ubehandlet korksmuld, som havde været anvendt til emballage af vindruer. Det viste sig dog at være en rigtig, rigtig dårlig idé – for at sige det mildt.

Insekter i isoleringen 

Vandvarmerne kom nemlig til at fungere som rugemaskiner for myriader af forskellige, eksotiske insekter, hvis æg havde ligget i korksmuldet. Da der blev skruet op for varmen, myldrede der insekter i alle regnbuens farver ud af varmtvandsbeholderne, som sværmede rundt hos kunderne og sad i lag på vægge og lofter.

Af gode grunde gik man derfor over til at isolere med MICA, indtil der igen kunne skaffes ekspanderet korksmuld.

Læs flere gode historier