Anodeskift - derfor er det vigtigt

Har du en varmtvandsbeholder fra METRO THERM? Og har du lavt kalkindhold i vandet? Så er det nu, du skal spidse ører! Kalkindholdet i dit vand kan nemlig være afgørende for, hvor længe der må gå, før anoden i din beholder skal skiftes.

Grundvandet i Danmark har altid været noget, som vi har værnet om. Vandet er nemlig af en sådan kvalitet, at vi – modsat mange andre europæiske lande – ikke tilføjer noget eller generelt ændrer på sammensætningen, inden vandet sendes ud til forbrugerne. Det betyder dog også, at den ilt og den kalk, som findes naturligt i undergrunden, også vil befinde sig i vandet, når de løber fra vandværket og ud til din varmtvandsbeholder, hvorfra det så varmes op til varmt brugsvand i din bolig. Men netop ilten og kalken spiller en stor rolle i holdbarheden på din beholder. Den ene er skurken, mens den anden er helten, hvis man skal sige det sådan lidt billedligt.

Installatør skifter anode på model 30
Sådan skiftes anoden på en METRO THERM-varmtvandsbeholder model 30

Anode beskytter varmtvandsbeholderens stål

En varmtvandsbeholder kan grundlæggende være lavet af to materialer: rustfrit stål uden glasemalje eller almindeligt stål med glasemalje. I Danmark bruger vi glasemalje, da rustfrit stål er væsentligt dyrere at producere i. Udfordringen med glasemalje er, at der stadig ikke findes nogen metode til at lave emaljen 100 % tæt, og der vil derfor være mikroskopiske huller i emaljen, som ilten i vanden potentielt kan trænge ind i. Når det først sker, oxiderer ilten stålet og der vil opstå rust og med tiden tæring, så vandet trænger ud af beholderen. Derfor er der i beholderen placeret en såkaldt anode, som består af en tynd stålstang med magnesium udenpå. Anoden reagerer med ilten i vandet og sikrer dermed, at den ikke går i forbindelse med beholderens stål. Uden anoden ville der derfor gå få måneder, før der ville komme huller i stålet, og vandet ville pible ud af beholderen. Med tiden vil magnesiummet i anoden dog blive opbrugt, og det er derfor vigtigt at få tjekket anoden regelmæssigt.

METRO THERM ansatte
  laver anodeskift
Sådan skiftes anoden på en METRO THERM-varmtvandsbeholder model 110

Kalken er din ven, så pas på med at fjerne den!

I de fleste tilfælde vil kalken i vandet sikkert være en gene for dig, da den kalker din kaffemaskine til eller gør dit vasketøj mere stift, men i din varmtvandsbeholder er det faktisk kalken, som sætter sig i hullerne i emaljen og sørger for, at ilten ikke kan trænge igennem og oxidere stålet. Den er med andre ord en slags back-up løsning for anoden, som jo med tiden vil blive slidt. Derfor kan der også hurtigt opstå problemer, hvis du for eksempel vælger at få installeret et blødgøringsanlæg eller andre forordninger, som fjerner kalken fra vandet. Har du sat et blødgøringsanlæg op, skal du sikre, at kalkindholdet ikke kommer under 5dH, samt at ledningstallet ikke kommer over 100mS/m. Så længe du overholder disse værdier, er du sikker på ikke at skabe problemer for din beholder.

Tjek vandet, hvor du bor

Der findes områder i landet, hvor der ikke er så meget kalk i vandet som andre steder. Samtidig vælger flere og flere vandværker at fjerne kalken fra vandet. Det første vandværk i Danmark, som valgte at gøre det var HOFOR (Hovedstadens Forsyning) og her fortæller programleder Susanne Lykke Jakobsen hvorfor:

”Det betyder jo, at man kan spare på sæben og at husholdningsapparaterne holder længere, fordi de både kalker mindre til og samtidig kan operere ved et lavere energiforbrug. Mindre slid betyder også færre servicebesøg, så alt i alt er det altså godt for både miljøet og forbrugerens økonomi, når vandværkerne vælger at installere de her blødgøringsanlæg,” forklarer Susanne Lykke Jakobsen.

Er du selv nysgerrig på, hvor meget kalk, der er i vandet fra dit lokale vandværk, kan du finde oplysningerne på vandværkets hjemmeside. Her kan du også se den generelle sammensætning af vandet. Bor du i et område med lavt kalkindhold i vandet, skal du være særligt opmærksom på ikke at fjerne yderligere kalk fra vandet ved for eksempel et blødgøringsanlæg.

Anoden skal skiftes af en professionel

Alle METRO THERMs varmtvandsbeholdere er som standard produceret med en anode, der holder i to år. Derefter skal anoden testes jævnligt for at sikre, at den stadig virker ordentligt. Gerne en gang om året. Er du i tvivl om, hvorvidt din anode trænger til at blive skiftet ud, skal du kontakte din lokale installatør. Det er meget vigtigt, at du ikke giver dig i kast med det selv, da arbejdet skal udføres af en autoriseret fagperson. Du skal derfor i stedet kontakte en installatør og bestille et serviceeftersyn. Kontakt din lokale installatør for mere information.